yasaklama

  1. Erroneous

    Notice Nick Yasaklama

    Öncelik İle SSH hesabimiza login Olduktan hemen sonra Aşağıdaki İşlemleri yapıyoruz. cd Unreal3.2* Dedikten Sonra Unreal3.2/src/modules/m_message.c Dosyasına girip if (parc < 3 || *parv[2] == '\0') { sendto_one(sptr, err_str(ERR_NOTEXTTOSEND), me.name, parv[0]); return -1; } Satiri...
  2. Erroneous

    Ülke Yasaklama Kodu

    Ülke yasaklama kodu Operlog kanalında !ulke ekle fransa !ulke sil fransa gibi komutlar uygulayabilirsiniz.. İyi Forumlar, on *:text:*:#OperLog:{ if $regex($1,/^[!.][uüÜ]lke/Si) { if !$2 { msg # Lütfen !ulke <ekle|sil|list> olarak belirtiniz. } elseif $regex($2,/^ekle$/Si) { if...
Üst Alt