Ülke Yasaklama Kodu

img acıklama

Erroneous

Sohbetdesin.Com Kullanıcısı
HeLp Founder
17 Şub 2021
47
Ülke yasaklama kodu
Operlog kanalında !ulke ekle fransa !ulke sil fransa gibi komutlar uygulayabilirsiniz.. İyi Forumlar,

Kod:
on *:text:*:#OperLog:{
 if $regex($1,/^[!.][uüÜ]lke/Si) {
  if !$2 { msg # Lütfen !ulke <ekle|sil|list> olarak belirtiniz. }
  elseif $regex($2,/^ekle$/Si) {
   if !$3 { msg # Lütfen !ulke ekle <Ulke> olarak belirtiniz. }
   elseif $regex($3,/Bel[ıiİ]rs[ıiİ]z/Si) { msg # Böyle bir ülke yok :) }
   elseif $hget(Ulke,$strip($3)) { msg # $strip($3) ülkesi yasak listesinde zaten ekli. }
   else { .hadd -ms Ulke $strip($3) $nick | .hsave -o Ulke Ulke.Yasak | msg # $strip($3) yasak ülke listesine eklendi. }
  }
  elseif $regex($2,/^s[ıiİ]l$/Si) {
   if !$3 { msg # Lütfen !yasak sil <Ulke> olarak belirtiniz. }
   elseif !$hget(Ulke,$strip($3)) { msg # $strip($3) yasak ülke listesinde ekli değil. }
   else { .hdel -ms Ulke $strip($3) | .hsave -o Ulke Ulke.Yasak | msg # $strip($3) yasak ülke listesinden silindi. }
  }
  elseif $regex($2,/^l[ıiİ]st$/Si) {
   if !$hget(Ulke,0).data { msg # Yasak ülke listesi boş. }
   else {
    msg # Yasak Ülke Listesi
    msg # -
    var %:t = 1 | while %:t <= $hget(Ulke,0).data {
     msg # $+(%:t,.,$chr(41)) Ülke:4 $hget(Ulke,%:t).item Ekleyen:2 $hget(Ulke,%:t).data
     inc %:t
    }
    msg # -
    msg # Yasak Ülke Listesi Sonu
   }
  }
 }
}
on *:start:if $isfile(Ulke.Yasak) { .hmake Ulke | .hload -o Ulke Ulke.Yasak }
on *:snotice:*:if $regex($1-,/Client connecting (on port|at) .+\: (.+) \(.+@.+\)/Si) { who +I $regml(2) }
raw 352:*:{ var %:r $r(1000,99999) | sockopen $+(ulke,%:r) www.ipaddresslocation.org 80 | sockmark $+(ulke,%:r) $+($4,¿,$6) }
on *:sockopen:ulke*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/ip-address-locator.php?lookup=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Connection: keep-alive
 sockwrite -nt $sockname Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:ulke*:{ 
 var %:ulke | sockread -f %:ulke | tokenize 32 %:ulke
 if $regex($1-,/IP Country:<\/i> <b>(.+)<\/b>/i) { .hadd -ms Country $sockname $iif($regml(1),$regml(1),Belirsiz) }
 elseif $regex($1-,/IP City: <b>(.+)<\/b>/i) { .hadd -ms Sehir $sockname $iif($regml(1),$regml(1),Belirsiz) }
 elseif $regex($1-,/ISP Provider:<\/i> <b>(.+)<\/b>/i) {
  $iif(!$window(@Network),window -e @Network)
  echo -t @Network [ GİRİŞ ] Nick:4 $token($sock($sockname).mark,2,191) - IP:4 $token($sock($sockname).mark,1,191) - Ülke:2 $hget(Country,$sockname) - Şehir:2 $hget(Sehir,$sockname) - ISP:5 $iif($regml(1),$regml(1),Belirsiz) $iif($hget(Ulke,$hget(Country,$sockname)),- 4Yasak Ülke Girişi!)
  if $hget(Ulke,$hget(Country,$sockname)) { .gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Yasak Ülke Girişi }
  .hdel -ms Country $sockname | .hdel -ms Sehir $sockname | sockclose $sockname
 }
}
 
Üst Alt