Türk tarihinde kültür ve sanat dönemi; Büyük Selçuklu İmparatorluğu Dönem

img acıklama

NeseLi

Üye
18 Şub 2021
140
Türk tarihinde kültür ve sanat dönemi; Büyük Selçuklu İmparatorluğu Dönemi (1037 – 1157

Büyük Selçuklu Devleti Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından Ön Asya’da 1037 yılında kurulan ilk ve en büyük Türk devletidir. Büyük Selçuklu Devleti ilk kurulduğu zaman Güney Hazar bölgesine yerleşmiş ve bu bölgeyi kendilerine yurt edinmişlerdi. Henüz küçük bir alana hükmediyorken daha sonra, önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar sınırlarını genişleterek dönemin en büyük Türk Devleti haline gelerek toplamda 3.9 milyonluk bir alana hükmetmeye başlayan Büyük Selçuklu Devleti, Türk tarihinde ki en büyük imparatorluklarından birisi oldu.

Büyük Selçuklu Devleti Türk boylarının artması ve daha sonra İran Selçuklu sultanının ölümü ile birlikte İran’da Selçuklu dönemi kapandı, Büyük Selçuklu Devleti artık tamamen Türkleşme süreci içerisine girdi.

Büyük Selçuklu Devleti yıkılış sebepleri ise kısaca; son sultan olan Sultan Sencer’in yaşanan ekonomik buhranlar sebebi ile esir düşmesinin ardından iki yıl esir kaldıktan sonra kaçarak kurtulmuş ancak düşen itibarından Ülkede iktidarı yeniden sağlayamadan 1157 yılında vefat etmesi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına sebep olmuştur.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılma sebeplerinin başında gösterilen en önemli sebeplerden birisi, ülkenin hanedanlar arasında paylaştırılması olarak görülüyor. Ayrıca taht kavgalarının yaşanıyor olduğu bu dönemlerde Selçuklu sultanlarının şehzadelerini yetiştirmek amacıyla eyaletlere gönderdikleri atabeylerin otorite boşluğu fırsatından yararlanarak bağımsızlıklarını ilan etmeleri de Selçuklu Devletinin yıkılışına zemin hazırlamıştı.
 
Üst Alt