Türk tarihinde din savaşları; Hazar İmparatorluğu Dönemi

img acıklama

NeseLi

Üye
18 Şub 2021
140
Türk tarihinde din savaşları; Hazar İmparatorluğu Dönemi (651 – 965)

Hazar Devleti 7. ve 11. yüzyıllar arasında Hazar Denizi çevresinde hüküm sürmüş ve Doğu Avrupa’da varlığını devam ettirmiş bir Türk devletidir. Hazar Devleti kağanlık ile yönetilen Avrupa’da ki ilk Türk devletlerinden birisidir. Hazar Devleti 651 yılında kurumuş olan bir devlettir. Hazar Devletini diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik ise, İslamiyet’ten önce ki Türk devletlerinin çoğu Tengricilik inancına mensup iken, Hazar Devleti’nin dini inancı Museviliktir.

İslamiyet’in yayıldığı dönemlerde Hazar Devleti bu yayılmayı önlemek amacı ile bu devletler ile savaşmıştır. Peçenekler Hazar Devleti’nin zayıflamasına sebep olmuştur. Hazarlar Sabir Türkleri’nin devamıdır ve dili Göktürkçe’dir.

900’lü yıllara gelindiğinde Slav kökenli halklar, Hazar Devleti ve çevresinde yürüttükleri ticari faaliyetlerle Hazarların ekonomik olarak çökmesine sebep oldu. Slavlar, bölgede hakimiyetini sürdürürken Hazar Devleti ise Bizans ile zor bir çekişme içerisindeydi. Böylelikle Hazar Devleti çöküş dönemine girdi. 965 yılında Hazar Devleti iç karışıklıklarla daha fazla mücadele edemeyerek yıkıldı.
 
Üst Alt