Türk tarihinde alfabe; Göktürk İmparatorluğu

img acıklama

NeseLi

Üye
18 Şub 2021
140

Türk tarihinde alfabe; Göktürk İmparatorluğu Dönemi (552 – 659)


Büyük Hun İmparatorluğunun yıkılmasıyla birlikte kavimler, Asya’nın çeşitli bölgelerine dağıldılar. Bunlardan Aşina kabilesi bugünkü Moğolistan’ın Kuzey Batısında yer alan Altay eteklerine yerleştiler. Bölgede büyük bir hakimiyete sahip Juan Juan İmparatorluğunun himayesi altına girdiler. 540’de kabilenin başına Bumin Kağan geçti.

551’de Bumin Kağan Batı Topa İmparatorunun kızıyla evlenerek Batı Topa İmparatorluğuyla ittifak kurarak 552’de Juan Juan İmparatorluğunu bozguna uğratırlar. Bumin Kağan böylece Göktürk Devleti’ni kurar fakat devleti kurduğu yıl vefat eder.

630 yılında da iç sorunların büyümesi ve kardeşler arasında çıkan taht kavgaları nedeniyle Doğu Göktürk Devleti yıkılır. 659 yılında da Batı Göktürk Devleti Çin tarafından işgal edilerek yıkılır.
 
Üst Alt