Tarihin İlk Çağlarından İtibaren Türk Tarihi

img acıklama

NeseLi

Üye
18 Şub 2021
140
Tarihin İlk Çağlarından İtibaren Türk Tarihi

Türk tarihi 4000 yıldan daha uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Türkler, ilk olarak Orta Asya’da M.Ö. 2000’lerde yaşamışlardır. Daha sonra bir kısmı Orta Asya’dan ayrılmış ve geniş bir coğrafyaya yayılmış, geniş bir Asya ve Avrupa bölgesi içerisinde birbirlerinden bağımsız birçok devlet ve imparatorluk kurmuşlardır.


Türk tarihinin başlangıcı; Büyük Hun İmparatorluğu Dönemi (M.Ö. 3. Yy.)

M.Ö. 3. yüzyılda Kama Tarkan, Avrupa Hun İmparatorluğunu kurarak 370 yılına kadar yönetimi elinde bulundurmuştur. Bu süreçte Hazar ve çevresinde önemli bir güç haline gelmiştir. 4. yüzyılın ortalarında Aral Gölü ile Hazar Denizi’nin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında Balamir komutasında, İdil Nehri kıyılarında görünen Hun İmparatorluğu, Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan Ostrogotlar’ı ve Vizigotlar’ı yenilgiye uğratmışlardır. 375 yılında Ostrogotlar ve Vizigotlar, Hunlar’ın saldırılarından dolayı batıya doğru yöneldikten sonra Kavimler Göçü başlamıştır.

Büyük Hun İmparatorluğu, tarihi boyunca liderleri değişen bir imparatorluk olmuştur. Balamir’den sonra 378 yılında Alybpi, Hunların lideri olmuştur. 378 yılında Hunlar, Tuna Nehri’ni geçmişler ve Trakya’ya kadar ilerlemişlerdir. 395 yılında Hun orduları Balkanlar üzerinden Trakya’ya akın yapmışlardır. Yine aynı yıl Kafkasya’dan gelen Hunlar, bugün Lübnan’da bulunan Sur şehrinde, Şanlıurfa’da ve Antakya’da bir süre kalmışlar daha sonra tekrar Karadeniz’in kuzeyindeki topraklara dönmüşlerdir. Hun İmparatorluğu’nun son dönemlerinde 453 yılında, o dönem liderlik yapan Atilla’nın ölümü üzerine oğulları taht kavgasına girmişler ve çıkan karışıklık sonucu devlet, 469 yılında dağılma sürecine girmiştir.
 
Üst Alt