Ruh sağlığını etkileyen sebepler

SiyahLi

Admin
Bayan Üye
Ruh sağlığını etkileyen kişinin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan olumsuz ya da olumlu sebeplerden bazıları şunlardır:

Bireyin ruh sağlığıyla yaşının doğrudan ilgisi olmamakla birlikte bazı hastalıklar çocukluk çağında görülmezken yaşlılık dönemlerinde görülür. Örneğin çocuklukta görülmeyen bunama (demans) yaşlılıkta görülebilmektedir.
Ruh hastalıklarının cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Örneğin depresyon her insanı ilgilendirebilmesine rağmen orta yaş bayanlarda daha fazla görülür. Alkolizm ise kadınlara nispetle erkeklerde daha fazla görülebilmektedir.
Beden sağlığının bozulması ruh sağlığının da bozulmasında etkili olabilmektedir. Bunun gibi ruh sağlığı bozulan bireylerin beden sağlığının da bozulması kolaylaşabilmektedir.
Bireyin kumar, alkol, madde bağımlılığı gibi edinmiş olduğu zararlı alışkanlıklar da ruh sağlığını bozduğu gibi beden sağlığını da bozar.
Bireyin zor ve ağır sorumluluklar gerektiren bir mesleği seçmesi onun ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyebilir.
Bireyin ailesiyle yaşayabileceği olumsuzluklar; geçimsizlik, abartılmış ya da azaltılmış disiplin problemleri, aile bireyleri arasında ebeveynin yaptığı ayırıcı tercihler ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir.
Bireyin yaşayabileceği engellemeler, çatışmalar, baskılar gibi olumsuz durumlar ruh sağlığının bozulmasına etki edebilirler.
Bunların dışında okul, iş, arkadaş çevresi, ekonomik koşullar, değişen toplumsal çevre ve değer yargıları gibi etkenler de ruh sağlığını olumsuz ya da olumlu şekilde etkileyebilir.


"Alıntı"
 
Üst