qwebirc Mobil Kurulumu

qwebirc Mobil Kurulumu

qwebirc programı ile mobil kullanıcılar rahatça irc sunucunuza bağlanıp sohbet edebilirler.

Kurulum centos işletim sistemine göre anlatışmıştır.

Telnetde uygulanacak komutlar.

sudo yum install epel-release
sudo yum -y install python-twisted
sudo yum -y install mercurial
sudo yum install java-1.6.0-openjdk-devel
sudo yum -y install libffi-devel
sudo yum -y install openssl-devel
sudo yum -y install python-devel
sudo yum -y install python-pip

Ardından qwebirc sunucumuza çekiyoruz ve düzenliyoruz ;hg clone https://bitbucket.org/qwebirc/qwebirc
cd qwebirc
mv config.py.example config.py
nano -w config.py
Düzenlenmesi gereken örnek config.py kısımları aşağıda belirtilmiştir.
IRCSERVER, IRCPORT = “SUNUCU IP ADRESINI YAZIN”, 6667
REALNAME = “http://domain.com mobil user”
IDENT = “webchat”
OUTGOING_IP = “127.0.0.1”
WEBIRC_MODE = “webirc”
WEBIRC_PASSWORD = “ŞİFRE”
CGIIRC_STRING = “CGIIRC”
BASE_URL = “http://domain.com”
kısımlarını düzenledikden sonra,
sırasıyla
service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp –dport 9090 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start
komutlarını uyguluyoruz.
Son olarak
./compile.py
./run.py
komutları ile aktifleştiriyoruz.
Web üzerinden veya mobilden erişiyoruz ; http://sunucuipadresi:9090/
ALİNTİDİR
 
Üst