Kovid-19'un Erkek Üreme Fonksiyonlarına Etkisi Var mı?

Buz

Forum Üyesi
"Küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), erkek üreme fonksiyonunu kısa vadede geçici olarak etkileyebileceği, ancak uzun vadede etkileri hakkında yorum yapılamayacağı, iyileşen üreme çağındaki erkeklerde testis fonksiyonunun periyodik olarak izlenmesi gerektiği bildirildi. ndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz, konuyla ilgili bilgiler verdi."

Kovid-19 virüsünün hücrelere girmek için kullanıldığı düşünülen protein olan 'Anjiotensin konverting enzim 2 (ACE2)', yetişkin insanların akciğer, böbrek ve kalbinde olduğu gibi testislerinde de bol miktarda bulunuyor. Bu durum Kovid-19 geçiren erkeklerde ilerleyen dönemlerde infertilite (kısırlık) gelişebileceği yönünde endişelere yol açıyor.

Ateşle birlikte testis sıcaklığı artışının sperm üretimini bozduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bozukluk ateş geriledikten kısa bir süre sonra düzelmektedir. Ayrıca kabakulak virüsü başta olmak üzere bazı virüsler testise geçerek orşit adı verilen testis iltihaplanmasına yol açmakta, sperm üreten hücrelerde hasara ve böylece kısırlığa neden olmaktadır.

Kovid-19 gibi koronovirüs olan SARS enfeksiyonu sonrasında ölen belirli sayıda hastanın testislerinin değerlendirildiği bir çalışmada, SARS in testis iltihaplanmasına yol açtığı ve sperm üretiminden sorumlu hücrelerde hasara neden olduğu tespit edildi ancak Kovid-19 salgını sırasında belgelenmiş hiçbir testis iltihaplanması vakası kaydedilmedi.

Kovid-19 enfeksiyonu geçiren 12 ve 34 erkekte yapılan iki çalışmada, hastalık iyileştikten sonra semende veya testis dokusunda koronavirüsün bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Bununla birlikte Kovid-19 geçiren erkeklerin sperm sayısı veya kalitesinin değerlendirildiği bir çalışma yok.

Mevcut verilerin çoğu küçük ölçekli çalışmalara dayanmakta. Uzun vadeli takip verileri mevcut değil. Kovid-19 enfeksiyonu erkek üreme fonksiyonunu kısa vadede geçici olarak etkileyebilir ancak uzun vadede etkileri hakkında yorum yapılamaz. Bununla birlikte, Kovid-19'un testis tutulumu olasılığını da akılda tutmak gerekir. Salgının büyüklüğü, hastaların büyük bir kısmının üreme çağında olmaları göz önüne alındığında Kovid-19'dan iyileşen üreme çağındaki erkeklerde testis fonksiyonunun periyodik olarak izlenmesi faydalı olacaktır.
 
Üst