Kadife Pekin Yeşil Baş Mandarin Ördekleri

img acıklama

Linux

Kurucu
Yönetici
Radyo Founder
13 Şub 2021
2,398
Kadife ördek (Melanitta fusca), ördekgiller (Anatidae) familyasından iri, denizel bir ördek türüdür.

Avrupa'nın kuzey kesimleri, Asya ve Yenisey'e kadar olan bölgelerde yerleşim gösterirler. Kışları daha ılıman bölgelere, Avrupa ve İngiltere'nin güneylerine, Karadeniz ve Hazar denizi civarlarına göç ederler.

Yuvalarını yere, deniz, akarsu ya da göllerin yakınlarındaki koruluklara ve tundralara yaparlar. Yuvaya 7 ila 9 yumurta bırakılar. Yumuşakçalar ya da kabuklularla beslenirler.

Türkiye'nin doğusunda 2000 metrenin üzerindeki soğuk, berrak ve oligotrofik göllerde yuvalayan küçük, izole bir grubunun artık üremediği tespit edilmiş ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2019 yılında yayımladığı, kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yılları arasındaki kayıtlarını içeren Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda bu türün artık Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmiştir.Eski üreme alanlarından Bingöl'deki Nemrut Gölünde artık görülmemesinin nedeni, gölün çevresine yapılan yollar ve ziyaretçi baskısı olarak tahmin edilmektedir. Diğer göllerde de rahatsız etme, avlanma ve yumurta toplama gibi nedenler ile küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yüksek irtifa göllerindeki su sıcaklığının artmasının etkili olmuş olabileceği düşünülmektedi


Pekin ördeği, Çin kökenli olup buradan bütün dünyaya yayılan, 1873 yılında Amerika Birleşik Devletlerine, 1984 yılında da Türkiye'ye getirilen, beyaz ya da kremsi beyaz renkte evcil ördek (Anas platyrhynchos domestica) ırkı. Çin mutfağında aynı adla anılan Pekin ördeği yemeği yapılır.


Yeşilbaş ördek 5665 cm boyunda olup, kanat açıklığı 8198 cm, ve ağırlığı 908-1589 gramdır. Erkeğinin üreme döneminde, parlak yeşil bir başı, siyah kuyruğu ve altında siyah çizgi olan sarı bir gagası vardır. Dişisi açık kahverengidir, ve koyu kahverengi gagası vardır. Yine de, hem erkek hem de dişi yeşilbaşın kanadının ucunda etrafı beyaz, mor bir benek vardır, ki bu benek ancak kuş uçarken ya da dinlenirken görülür. üreme döneminin dışında erkeği dişisine benzer, ama hala sarı gagasından ve kızıl kahverengi gerdanından onu ayırt etmek mümkündür.

Esaret altındaki yeşilbaşların, doğadakini andıran, beyazla karışık bir tüy örtüsüne sahip olur. Ayrıca bu renk farklılığı et ya da yumurta için yetiştirilmeyen evcil ördeklerde de görülür

Mandarin Ördeği = Yaklaşık olarak 4149 cm uzunluğunda, 6575 cm kanat açıklığındadır. Erkek ve dişi arasında oldukça belirgin tüy rengi farkı vardır. Erkekler göz alıcı ve çeşitli renkleriyle oldukça dikkat çekiciyken, dişiler oldukça sıradan tüylere sahiplerdir.

Yetişkin erkekler çizgili ve oldukça belirgin şekilde tanınabilen kuşlardır. Kırmızı bir gagası, geniş yarımay biçimli beyaz göz çerçeveleri, kırmızımsı bir yüzü ve yanakları vardır. Göğsü, iki dikey beyaz şeritle bölünmüş mordur. Yan tarafları kırmızımsıdır ve sırta doğru turuncular içerir. Dişiler Carolina ördeğinin dişilerine benzerdir; göz etrafında ve gözün arkasından sırta kadar uzanan beyaz şeritleri vardır, alt kısımlar daha soluktur ve yan taraflar beyaz çizgilidir. Gagasının ucu soluk renklidir.

Yabani hayatta Mandarin ördekleri, sığ göllerin yakınındaki kalabalık koruluklar, çalılar ya da küçük havuz bitkilerin yakınlarında yaşarlar. Yuvaları su yakınındaki ağaç oyuklarına yaparlar. Yumurtadan çıktıktan kısa süre sonra, anneleri yere doğru uçarak yavruları oyuktan çıkmaları için kandırır.
Asya'da bulunanlar kışları Çin'in doğusuna ve Japonya'nın güneylerindeki ovalara göç ederler.

Mandarin ördekleri karada yürüyerek ya da su içinde, genellikle şafak veya grup vakitlerinde beslenirler. Gün boyunca yerde oturur ya da ağaçlarda tünerler.
Ana besinleri, bitkiler ve tohumlar, özellikle kayın ağacı yemişidir. Mandarin ördekleri kışları küçük sürüler oluşturabilirler, fakat diğer ördeklerle nadiren karışırlar.

Tür, doğu Asya'da yayılış göstermiştir, fakat geniş ithalat ve ihracatın etkisiyle ve doğal ortamlarının yıkımıyla doğu Rusya ve Çin'de kalan nüfuslarının 100 çiftin altına düştüğü, hatta Japonya'da sadece 2000 çift kaldıkları tahmin edilmektedir. Türkiye'de hayvanat bahçelerinde ve ender bulunmalarından dolayı, fiyatı yüksek olduğundan belli sayıdaki insanlarda bulunmaktadır.

Türler sıkça koleksiyoncular tarafından kaçırılmakta ve 20. yüzyıldaki yabani nüfusları İngiltere'de belirlendiğine göre 100 çift dolayındadır. Büyük koruma anlaşmalarına rağmen, bu kuşlar Birleşik Krallık'ta burada doğal olarak bulunmadığından dolayı korunmamaktadır Günümüzde bazı hayvanat bahçelerinde de görülebilmektedir.

Mandarin ördekleri (Çince Yuan-yang), Doğu'ya ait sanatlarda sıkça baş rolü oynayan ve sadakatin ve sevginin simgesi olarak gösterilen kuşlardır. Bir Çin atasözü birbirini seven çiftler için mecazi anlamda şöyle der: "İki mandarin ördeği suda oynuyor". Mandarin ördekleri ayrıca, Çin'deki düğünlerde geleneksel olarak kullanılan saadet ve bağlılığı temsil eden sembollerdir.
 
Üst Alt