İhtiyati Haciz Kararını Kim Verir?

BuLuT

Yönetici
Moderatör
İhtiyati haciz tedbirinin uygulanabilmesi için ihtiyati haciz kararının mahkeme tarafından verilmesi gerekmektedir. İhtiyati haciz kararına dair yargılama, basit yargılama usulüne tabi olup genellikle duruşma yapılmadan ihtiyati haciz kararı verilmektedir.

Alacak bir ilama dayanıyorsa teminata gerek yoktur. Alacaklının alacağı ilam mahiyetinde bir belgeye bağlı ise teminata lüzum olup olmadığını mahkeme takdir eder. Ancak alacağın bir ilama bağlı olmadığı her hal için teminat verilmesi halinde ihtiyati haciz tedbirinin uygulanmasına karar verilir.

İhtiyati haciz kararı vermeye yer yönünden yetkili mahkeme, takibe konu olan borcun kaynağına göre yetkili icra dairesinin bulunduğu yerdir.

Görevli mahkeme ise para alacağına ilişkin olduğundan asliye hukuk mahkemesi veya asliye ticaret mahkemesidir. Ancak borcun konusuna göre hangi mahkemeden talep edileceği de değişkenlik göstermektedir. Ticari davalardan kaynaklanan borca dayalı olarak talep ediliyor ise asliye ticaret mahkemesine başvurulacaktır. Ancak tacir olmayan kimseler arasındaki borçtan ve para alacağından kaynaklanması halinde asliye hukuk mahkemesine başvurulmalıdır.
 
Üst