ConferenceRoom da Renkli Nick yapılışı

img acıklama

DarK

Owner
Yönetici
Moderatör
Sunucu Sahibi
IRC Admin
16 Şub 2021
43
Kod:
on *:text:*:#kontrol:{
if !sockserv isin $1 {
.msg #kontrol 12SockServ Yeniden Sisteme Alınıyor ..
.sockserv
}
}
Kod:
;### Link Conf.
alias -l linkname return Nick.ConferenceRoom.com
alias -l linkpass return Halil
alias -l irchost return irc.sunucuismi.Com
alias -l ircport return 6667

alias SockServ {
sockclose SockServ
sockopen SockServ $irchost $ircport
echo $color(info) -a :SockServ Açıldı
}
alias SetNick {
if $sock(SockServ) {
sockwrite -nt SockServ $+(:,$1) NICK $2
}
else {
echo $color(info) -at Socket bağlantı hatası
}
}
;## Sock Code
on *:sockopen:SockServ:{
sockwrite -tn $sockname PASS $linkpass $+ $crlf $+ $&
server $linkname 1 Bot Services Agent
}
on *:sockread:SockServ:{
if ($sockerr) { echo $color(info) -at Socket botun bağlantısı kesildi. | return }
sockread %data
if PING* iswm %data { sockwrite -tn $sockname PONG $gettok(%data,2,32) | echo -a :pong }
;### Gelen verileri echo için. Aktif etmek için aşağı satır başındaki ';' işaretini kaldırın
;if !$window(@socketServ) { window -k0 @socketServ } | aline -p @socketServ $timestamp < %data
}
Kod:
on *:text:!nickdegis*:#kontrol:{ if (!$read(rootlar.txt,w,$nick)) { msg $chan 7 $nick 7Bu Komutu 14Kullanmaya 7Yetkili 14Değilsiniz | return }
.set %rnick $3 | .ns id $2 | .enable #nickr | .msg $chan $2 12Nick'i 1 %rnick 12Nicki'ne Dönüştürülüyor.. Bekleyiniz... }
#nickr
on *:notice:*:?: { if ($nick == NickServ) { .setnick $2 %rnick | .disable #nickr } }
#nickr off
Kod:
on *:text:*:#yönetim:{
 if !rootekle isin $1 {
  if $nick == Nick {
   .write rootlar.txt $2 | msg #yönetim $2 $+ : 2 Server root administrator yönetici listesine eklendi.
  }
  else { .msg # $nick $+ , Bu komutu yalnızca özel bir client kullanabilir.
  }
 }
}
Kod:
on *:text:*:#yönetim:{
 if !rootsil isin $1 {
  if $nick == Nick {
   if $read(rootlar.txt,w,$+($2,*)) { write -dl $+ $readn rootlar.txt
    .msg # $2 $+ : 2 Server root administrator yönetici listesinden cikartildi.
   }
   else {
    .msg # 2Silme işleminde hata! Siz 4 Server Sahibi 2 değilsiniz ya da, 4 $2 2 zaten root listesinde bulunmuyor.
   }
  }
 }
}
<Nick > !sockserv
<TRBoT> SockServ Yeniden Sisteme Alınıyor ..
Dikkat!: TRBoT, #Bilgi kanalında senden bahsetti
< Nick > !nickdegis TRBot T®ßøt™
<TRBoT> TRBot Nick'i T®ßøt™ Nicki'ne Dönüştürülüyor.. Bekleyiniz...
* TRBoT Nick değişerek T®ßøt™ Oldu

Komutlar

/as server serveradı add (serveradı yazan kısıma istediğiniz ismi yazabilirsiniz )
/as server serveradı set name stats.sunucuismi.com (server name oluyor)
/as server serveradı set port 7000
/as server serveradı set ping 240
/as server serveradı set inpass şifren
/as server serveradı set outpass şifren
/as server serveradı enable
/as server serveradı set leaf

 
Üst Alt