Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ve (Ygap) Nedir ?

BuLuT

Yönetici
Moderatör
YGAP Nedir?
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastaneleri Adli Psikiyatri işlemleri amacıyla adli mercilerce gönderilen kişilerin tıbbi hizmetlerinin, raporlama işlemlerinin ayaktan veya yatırılarak sürdürüldüğü, Koruma- Tedavi ve Gözlem amaçlı kapalı psikiyatri servislerini barındıran şehir hastaneleri kampüsü içerisinde güvenlik seviyesi arttırılmış genel hastane binasından ayrı olarak konumlandırılan birimlerdir.

YGAP ne yapar?

´Gözlem altına alınma ve CMK 74

´Tck 32/1 ve 2

´Güvenlik tedbiri ve TCK 57

´Koruma ve tedavi

´Sosyal şifa

´Kontrol muayenesi

´Ayaktan ceza sorumluluğu raporlama

Gözlem (Müşahade)
Adli mercilerce (mahkeme,savcılık) cmk 74 .maddesi gereği ceza sorumluluğuna karar verme işlemidir.gözlem hastalarında standart prosedür psikiyatrik tedavi vermeden gözlem yapılarak kişinin akılsağlığı ve ceza sorumluluğu hakkında kanaatin oluşmasıdır.Ancak hekimin tanı ve kararının net olduğu durumlar ile acil psikiyatrik ve genel tıbbi durumlarda tedavi uygulanır.
Gözlem cmk 74 gereği 3 hafta süreli yada 3 haftayı geçmeme kaydıyla olabilir bu sürede kanaat oluşmaza ek süre talep edilebilir.
Bu süre zarfında psikiyatrik görüşmeler psikometrik testler sosyal inceleme aile görüşmesi vb işlemler yapılır.

Koruma ve Tedavi
ceza sorumuluğunu azalmış (tck 32/2) eski 47 veya ceza sorumluluğunun olmadığı (tck 32/1) eski 46 raporu verilmiş akıl hastalığı olan kişilerin mahkemece yönlendirilerek psikiyatrik tedavi altına alınması (tck 57.madde gereği güvenlik tedbiri) ile sosyal şifa bulup taburcu olunca ya kadar geçen aşamayı kapsar.

Sosyal Şifa
koruma tedavi süreci sonucu kişinin toplum için tehlikeliliğinin önemli oranda, azaldığını ve ilgili mahkemeye kontrol süre ve sıklığının belirtildiği sağlık kurulu raporu verilmesi işlemi
Sıklıkla Kontrol süresi 5 yıl 6 şar ay aralıklarla
Özel durumlarda süre ve sıklık değiştirilebilir.
Serbest Taburculuk

ilgili mahkemeye sosyal şifa raporunun gönderilmesi sonrasında mahkeme kararının gelmesi ile kişinin taburcu edilmesi işlemidir.
 
Üst