C# ELSE İF KULLANIMI

Buz

Forum Üyesi
Kod:
if (Koşul1)
Koşul1 sağlanırsa yani doğruysa
çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.
else if (Koşul2)
Koşul2 sağlanırsa yani doğruysa
çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.
else
Hiç bir koşulda sağlanmazsa, yani koşul doğru
değilse çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.


Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!

Console.WriteLine("Bir Sayi Giriniz");
if (Convert.ToInt16(Console.ReadLine()) >= 18)
Console.WriteLine("Ehliyet Alabilirsiniz");
 
else Console.WriteLine("Biraz Bekleyeceksiz");
Console.ReadLine();
 
Üst