C# DAİRENİN ÇEVRESİ

Buz

Forum Üyesi
Kod:
const double PI = 3.14; //const değeri sonradan değiştirilemez
double cevre, yaricap;
Console.Write("yaricapi gir:");
yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
cevre = 2 * PI * yaricap;
Console.WriteLine("cevre:" + cevre);
Console.ReadKey();
 
Üst