rüşvet

  1. BuLuT

    TCK MADDE 252 RÜŞVET SUÇU

    TCK MADDE 252 RÜŞVET SUÇU 1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2) Görevinin ifasıyla...
Üst