nedir

 1. BuLuT

  Vadesi Gelmemiş Borçtan Dolayı İhtiyati Haciz Nedir?

  1-Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa, 2-Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa ihtiyati haciz tedbiri talep edilebilecektir. (İİK...
 2. BuLuT

  İhtiyati Haciz Nedir?

  İhtiyati haciz alacaklının para alacağını garanti altına almak amacıyla mahkeme aracılığıyla borçlunun mallarına geçici olarak uygulanan koruma tedbiridir. İhtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Borçlunun mallarına konulacak ihtiyati...
 3. BuLuT

  Haciz Nedir İcrada Neler Haczedilemez?

  Haciz Nedir? Alacaklının başvurusu üzerine borcun tahsilinin devletin icra dairesince borçlulardan alınmasıdır. Haciz denilen bu işlem öncesi borçlara faiz de işletilir. Ana Tasınmaz (tarla, arsa, ev, araç) vb gibi varlıklarada haciz konulabilir Ayrıca Banka Hesabınızada e - haciz...
Üst