mirc ident yasaklama

  1. AkrepX

    Ident Yasaklama / MsL

    on *:input:#kanal: { ; Event içindeki #kanal kısmı hangi kanalda ekleme/silme/listeleme yapacağınızı belirler. if $regex($1-,/^[\.!]dkaydet/Si) { if (!$2) || !$regex($3,/^\d/Si) || $read(hatirlatici.ini,w,$+(*,$2,*)) { msg # Hatalı kullanım veya zaten ekli .dkaydet nick tarih...
Üst