kararını

  1. BuLuT

    İhtiyati Haciz Kararını Kim Verir?

    İhtiyati haciz tedbirinin uygulanabilmesi için ihtiyati haciz kararının mahkeme tarafından verilmesi gerekmektedir. İhtiyati haciz kararına dair yargılama, basit yargılama usulüne tabi olup genellikle duruşma yapılmadan ihtiyati haciz kararı verilmektedir. Alacak bir ilama dayanıyorsa teminata...
Üst