i̇htiyati

  1. BuLuT

    İhtiyati Haciz İle İlgili Yargıtay Kararları Nedir?

    Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 18.09.2019 Tarih ve 2019/2282 Esas – 2019/3683 Karar Sayılı kararı “İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmeden, başka bir alacaklı tarafından haczedilirse ihtiyati haczi sahibinin İİK’nın 100. maddesi şartlarında resen ve...
  2. BuLuT

    İhtiyati Haciz Kararını Kim Verir?

    İhtiyati haciz tedbirinin uygulanabilmesi için ihtiyati haciz kararının mahkeme tarafından verilmesi gerekmektedir. İhtiyati haciz kararına dair yargılama, basit yargılama usulüne tabi olup genellikle duruşma yapılmadan ihtiyati haciz kararı verilmektedir. Alacak bir ilama dayanıyorsa teminata...
Üst