icra

  1. BuLuT

    Uyap Üzerinden Haciz Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

    UYAP, ülkedeki adli ve idari yargı birimlerini elektronik ortamda bir araya getiren sistemin adıdır. Bütün yargı ortamları bu dijital ortama taşındı için herkes basit hukuki işlem ve sorgulamalarını bu platform üzerinden yapabilir. İcra dosyaları da bu platformda bulunduğu için haciz...
  2. BuLuT

    İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI...

    Madde 128 – İcra memuru satışa başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu sicilline mukayyet veya resmi senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 96 ve 97 nci...
Üst