haciz

 1. BuLuT

  İhtiyati Haciz İle İlgili Yargıtay Kararları Nedir?

  Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 18.09.2019 Tarih ve 2019/2282 Esas – 2019/3683 Karar Sayılı kararı “İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmeden, başka bir alacaklı tarafından haczedilirse ihtiyati haczi sahibinin İİK’nın 100. maddesi şartlarında resen ve...
 2. BuLuT

  İhtiyati Haciz Kararını Kim Verir?

  İhtiyati haciz tedbirinin uygulanabilmesi için ihtiyati haciz kararının mahkeme tarafından verilmesi gerekmektedir. İhtiyati haciz kararına dair yargılama, basit yargılama usulüne tabi olup genellikle duruşma yapılmadan ihtiyati haciz kararı verilmektedir. Alacak bir ilama dayanıyorsa teminata...
 3. BuLuT

  Vadesi Gelmemiş Borçtan Dolayı İhtiyati Haciz Nedir?

  1-Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa, 2-Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa ihtiyati haciz tedbiri talep edilebilecektir. (İİK...
 4. BuLuT

  İhtiyati Haciz Nedir?

  İhtiyati haciz alacaklının para alacağını garanti altına almak amacıyla mahkeme aracılığıyla borçlunun mallarına geçici olarak uygulanan koruma tedbiridir. İhtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Borçlunun mallarına konulacak ihtiyati...
 5. BuLuT

  Uyap Üzerinden Haciz Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

  UYAP, ülkedeki adli ve idari yargı birimlerini elektronik ortamda bir araya getiren sistemin adıdır. Bütün yargı ortamları bu dijital ortama taşındı için herkes basit hukuki işlem ve sorgulamalarını bu platform üzerinden yapabilir. İcra dosyaları da bu platformda bulunduğu için haciz...
 6. BuLuT

  Babaya Gelen Haciz Çocukları Etkiler mi?

  Baba hayattaysa borçlarından dolayı çocuklarına haciz uygulanamaz. Ancak baba ile çocuk bankaca bilinen ikamet adresinde birlikte oturuyorlarsa, banka bu adresteki eşyaları haczedebilir. Çocuğun fatura ile kendine ait eşyaları ispat edip haciz tutanağına kayıt ettirmesi durumunda bu eşyalar...
 7. BuLuT

  Haciz Gelince Neler Alınır?

  Borçluların alacaklı ile yaptığı anlaşmaya uymaması durumunda devletin araya girebildiği uyarısında bulunan Avukat ve icra daireleri, “Belirlenen sürede borcun ödenmemesi durumunda önce faiz işletilir, ardından da ödemenin yapılması için borçluya ihtar yollanır. Buna rağmen borcun ödenmemesi...
 8. BuLuT

  Haciz Nedir İcrada Neler Haczedilemez?

  Haciz Nedir? Alacaklının başvurusu üzerine borcun tahsilinin devletin icra dairesince borçlulardan alınmasıdır. Haciz denilen bu işlem öncesi borçlara faiz de işletilir. Ana Tasınmaz (tarla, arsa, ev, araç) vb gibi varlıklarada haciz konulabilir Ayrıca Banka Hesabınızada e - haciz...
Üst