durusmaya

  1. BuLuT

    STAJYER AVUKAT MÜDAFİ SIFATIYLA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMAYA KATILAMAZ

    T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/29131 E., 2021/22538 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin...
Üst