duruşma

  1. BuLuT

    Duruşma Zaptı Evragı

    Duruşma Zaptı Nedir? (Tensip Tutanağı) duruşma zaptının diğer ismi tensip tutanağı olmaktadır. Bu aynı zamanda tensip zaptı olarak da bilinir. Duruşma zaptı, davanın açılmasının ardından mahkemenin davaya ilişkin gerçekleştirilecek olan işleri belirtmiş olduğu, dosyanın gidişatını gösteren usulü...
Üst