borçtan

  1. BuLuT

    Vadesi Gelmemiş Borçtan Dolayı İhtiyati Haciz Nedir?

    1-Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa, 2-Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa ihtiyati haciz tedbiri talep edilebilecektir. (İİK...
Üst