Varlık Felsefesinde Materyalizm Kavramının Genel Özellikleri Nedir?

img acıklama

Linux

Kurucu
Yönetici
Moderatör
13 Şub 2021
3,136


Varlık Felsefesinde Materyalizm Kavramının Genel Özellikleri Nedir?


Materyalizm ya da maddecilik, varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, varolan her şeyin salt madde olduğunu savunan görüştür. Materyalizm ya da maddecilik evrendeki tek cevherin madde olduğunu ve bütün varlıkların maddeden türediğini öne süren görüştür.

Materyalizm veya maddecilik, varlığın yapısı hakkında belli bir tavrı yansıtan bir görüştür. Materyalist filozoflara göre var olan her şey, bize başka türlü görünse bile ya madde ya da maddi bir şeydir. Yani bu demektir ki madde olarak görünmeyen şeyler de maddeye indirgenebilir. Varlığın temeli, maddedir ve her şey maddi bir şeye indirgenebilmektedir. Bütün bunların dışında, çeşitli materyalist filozofların farklı madde anlayışları vardır. Bu bağlamda, materyalizmin çeşitli türlerinden söz etmek mümkündür.

Felsefenin en temel ve önemli sorusu, düşünme ve var olma arasındaki ilişkiyi irdelemek üzerinedir. Bu, ruhun doğa ile olan ilişkisinin çözümünü de kapsar. Özellikle Orta Çağda üzerinde çok durulmuş olan bu konu ile asıl ortaya çıkarılmak istenen, hangisinin daha önde geldiğidir: ruh mu, yoksa doğa mı? İşin içine kilise de girdiğinde, soru şu şekli almıştır: Dünyayı Tanrı mı yarattı, yoksa dünya sonsuz bir varoluş içinde miydi? Bu sorularla ilgilenen filozoflar temelde iki ayrı tarafta yer almışlardır. Ruhun doğadan önce olduğunu savunan bazı filozoflar, idealizm tarafında yer alırken, diğer tarafta doğayı birincil olarak alan materyalistler bulunmaktadır.

KAYNAK: FELSEFE TARİHİ KİTABI
 
Üst Alt